فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری

فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی رهبری برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 74
حجم 293 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی رهبری می باشد. خودکارآمدی میزانی است که یک مربی عقیده دارد ظرفیت تاثیرگذاری بر یادگیری و اجرا دارد (فیلتز و ویس، 1982).  فرود، روگر(2012) ، درپژوهشی با عنوان ارزیابی خودکارآمدی رهبری در مربیان دریافتند که باید خودکارآمدی رهبری در مربیگری را یک مقیاس اندازه گیری مقدماتی برای شایستگی مربیگری در نظر گرفت. عملکرد مطلوب در ورزش، تا حدودی به عوامل روان شناختی وابسته است، البته مسلما ورزشکاران نیز باید توانایی های مرتبط را برای اجرای آن دارا باشند، اما بعضی ورزشکاران اعتماد بنفس کمتری در عملکرد ماهرانه، تحمل فشارهای عملکردی و یا استمرار به تلاش سخت دارند. 

 

 

 

بندورا(1977)، در نظریه ی خود، انتظارات خودکارآمدی را اینگونه تعریف می کند؛ “قضاوت فرد از قابلیت اجرای رفتارهایی که برای دستیابی به نتیجه خاص ضروری است”(جنتی، 1388). این باورهای افراد در مورد اثربخشی خودشان به عنوان مهمترین مکانیسم های کارگذاری شخصی درجهت اعمال کنترل بر عملکرد و رویدادهای مؤثر زندگی در نظر گرفته می شوند(ذبیحی، 1384). 

 

 

 

 

پژوهش فلتز و لیرگ (2001) و فراتحلیل مورتیز و همکاران (2000) در بعد ورزشی نشان دادند که شواهد آشکاری در زمینه وجود ارتباط معنی دار بین پنداشت های خودکارآمدی و عملکرد ورزشی وجود دارد. رشد و علایق درونی در صورتی تحقق می پذیرد که فرد برای دستیابی به معیارهای هیجان انگیز تلاش کند در این صورت هم یک حس خودکارآمدی بالقوه برای دستیابی به اینگونه معیارها در فرد ایجاد می-شود و هم در صورت دستیابی به آنها، فرد به خودسنجی مثبتی از خود دست می یابد. این علایق درونی می تواند تلاش های انسان را در دراز مدت و در شرایط فقدان پاداشهای محیطی تسهیل کند. افرادی که خودکارآمدی بالاتر دارند اهداف چالشی بیشتری را انتخاب می کند نسبت به افرادیکه خودکارآمدی پایینی دارند(لوک، فردریک، 1984) . همچنین ورزشکاران درک کرده اند که نه فقط اعتماد به نفس هم تیمی ها در موقعیت حساس بازی کدام است، بلکه اعتقاد کلی تری در مورد توانایی موفق شدن داشته باشند (فلتز، شورت، سالیوان، 2008). 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و معرفی
1.1. مقدمه    3
2.1. بیان مسئله    6
3.1. ضرورت و اهمیت پژوهش    8
4.1. اهداف    9
1.4.1. هدف كلی    9
2.4.1. اهداف اختصاصی    9
5.1. سوال ها    9
6.1. فرضیه ها    9
7.1. پیش فرض ها    9
8.1. محدودیت های پژوهش    10
1.8.1. حدود پژوهش    10
2.8.1. محدودیت    10
9.1. تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات    10

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه  پژوهش 
1.2. فرضیه صفر    12
1.1.2. زیر بنای نظری    12
2.2. پیشینه  پژوهش     44
1.2.2.  پژوهش های  انجام شده در داخل از کشور    44
2.2.2.  پژوهش های  انجام شده در خارج از کشور    45

 

منابع   


 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

دریافت نمونه سوال فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

خرید فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

خرید مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

خرید فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از www

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

دریافت پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

دانلود نمونه سوال فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از pdf

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از word

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی رهبری از free


مطالب تصادفی